FIP Mačaka

FIP Mačaka

Sve što treba da znate o mačjim bolestima: Felini Infektivni Peritonitis (FIP)

piše DVM Miloš Panjković, Petar Centar D.O.O

Felini Infektivni Peritonitis je virusna bolest mačaka izazvana mačjim korona virusom. Korona virus spada u enteroviruse i većina mačaka zaražena korona virusom ne pokazuje kliničke simptome bolesti.

Studije pokazuju da mali procenat mačaka ( 5-10% ) ispolji kliničke simptome kada možemo govoriti o FIP-u. Virus FIP-a u “saradnji” sa imunim sistemom domaćina dovodi do upalnih procesa u organizmu, najčešće u abdomenu, ali može zahvatiti i bilo koji drugi organski sistem (bubrege, pluća, mozak itd. ).

Kada se jednom klinički ispolji, bolest je progresivna i ishod je najčešće fatalan.

RIZIK OD INFEKCIJE

Svaka mačka koja je nosilac korona virusa potencijalno može i da oboli. U većem riziku su mačići koji se najčešće zaraze od majke, zatim gerijatrijski pacijenti, kao i mačke kojima je imuni sistem već oslabljen zbog neke druge bolesti npr. FeLV-a.

Dodatno, virus se prenosi pljuvačkom i fecesom u akutnoj fazi i u spoljnjoj sredini ostaje virulentan nekoliko nedelja. U populaciji mačaka u spoljnoj sredini u gradskim uslovima je veoma rasprostranjen i puno mačaka je nosilac virusa sa ili bez kliničkih simptoma.

Ovo je razlog ugroženosti mačaka koji su kućni ljubimci.

SIMPTOMI FIP-a

Simptomi bolesti su najčeće nejasni i prikriveni zbog sposobnosti mačaka da maskiraju bolest dok ne nastupi kriza. Visoka temperatura, gubitak apetita, gubitak na težini, grub dlačni pokrivač su neki od simptoma koji nisu specifični samo za ovu bolest. FIP se javlja u dve forme – suvi i vlažni.

Suvi oblik FIP-a ispoljava gore navede simptome i njegov klinički tok je duži. Vlažni oblik pored navedenih simptoma se ispoljava i oslobađanjem slobodne tečnosti u abdomenu ( ascit ) ili u plućima. Ako dođe do oslobađanja tečnosti u plućima klinički tok je kratak i ishod je letalan.

DIJAGNOZA

Najveći problem kod FIP-a je dijagnostika, koja je teška zbog nespecififičnosti virusa. Svi testovi koji se rade u današnje vreme detektuju korona virus koji može, ali ne mora dovesti do kliničkog FIP-a.

Pouzdana dijagnoza se može potvrditi kombinacijom pozitivnog titra antitela na korona virus, postojanja određenih kliničkih simptoma, biopsijom uzoraka oštećenog tkiva i posmortem na obdukciji.

LEČENJE

Lečenje FIP-a je palijativno. Ne postoji ni jedan specifičan preparat kojim možemo lečiti ovu bolest.

Potporna simptomatska terapija se primenjuje sa manje ili više uspeha. Antibiotici, kortizonski preparati i nadoknada tečnosti terapijski imaju kratak efekat. Ishod je uvek letalan.

DVM Miloš Panjković
Petar Centar D.O.O.

ONLINE KUPOVINA - WEB SHOP

Ako niste u prilici da nas posetite, naše proizvode možete dobiti na kućnu adresu na teritoriji cele Srbije.