Procena displazije kukova i laktova kod pasa

Procena displazije kukova i laktova kod pasa

Procena displazije kukova i laktova kod pasa

Genetska displazija kukova i laktova je nasledno  oboljenje. Samo oboljenje se može manifestovati u više oblika i stepena teškoće. Lečenje se svodi na ublažavanje simptoma bolesti, koje se sprovodi specijalnim dijetama, odgovarajućim medikamentima i u najtežim slučajevima i hirurški.

Najbolji način za rešavanje problema prenošenja genetske displazije je njegovo sprečavanje. Ono se postiže ranim otkrivanjem bolesti i isključivanjem takvih jedinki iz priploda.

Uzrast u kome se sa sigurnošću može potvrditi ili isključiti displazija je 12 meseci. Preliminarne snimke je moguće raditi i sa 6-8 meseci ali se oni ne mogu zvanično oceniti. Saradnja veterinara i odgajivača je od krucijalnog značaja za rešavanje ovog problema.

U našoj ambulanti možete dobiti certifikat za genetsku displaziju kukova (HD) koji važi u čitavoj Evropi.

Certifikat za dispaziju laktova (ED) će biti dostupan na jesen.

ONLINE KUPOVINA - WEB SHOP

Ako niste u prilici da nas posetite, naše proizvode možete dobiti na kućnu adresu na teritoriji cele Srbije.